Finansinės ataskaitos

Finansinės ataskaitos už 2019m. I-ą ketvirtį

Finansinės ataskaitos už 2018 m. aiškinamasis raštas

Finansinės ataskaitos už rinkinys 2018 m.

Finansinės ataskaitos už 2018 m. III-ą ketvirtį

Finansinės atskaitos už 2018 m. II-ą ketvirtį

Finansinės ataskaitos už 2018 m. I-ą ketvirtį

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 m.

Patikslintos finansinės ataskaitos už 2017 m. III-ą ketvirtį

Finansinės ataskaitos už 2017m. III-ą ketvirtį

Finansinės ataskaitos už 2017 m. II-ą ketvirtį

Finansinės ataskaitos už 2017 m. I-as ketvirtį

Finansinių ataskaitų rinkinys  už 2016 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m III-as ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. II-as ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 m. I-as ketvirtį

Finansinių ataskaitų riniknys už 2015 m.

VSAFAS 2015 III ketv.

VSAFAS 2015 II ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2015 m. I-ą ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2014 m.

2014 metų  II ketvirčio finansinės atskaitomybės ataskaitos

Finansinės buklės ataskaita 2014-06 mėn.

Veiklos rezultatų ataskaita 2014-06 mėn.

Atsargų vertės pasikeitimas 2014-06 mėn.

Ilgalaikio turto vertės pasikeitimas per 2014-06 mėn.

Nematerialiaus turto vertės pasikeitimas per 2014-06 mėn.

Pažyma dėl finansavimo sumų 2014-06 mėn

Finansavimo sumos pagal šaltinį 2014-06 mėn.

2014 metų  I ketvirčio finansinės atskaitomybės ataskaitos

2014 m. I-o ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį

Finansinės buklės ataskaita 2014-03 duomenimis

Pažyma del finansavimo sumų 2014-03

Veiklos rezultatų ataskaita 2014-03 duomenimis

2013 metų  IV ketvirčio finansinės atskaitomybės ataskaitos

Finansines bukles ataskaita 2013 m

Veiklos rezultatu ataskaita 2013 m

Grynojo turto pokyciu ataskaita 2013 m

Pinigu srautu ataskaita 2013 m

Finansavimo sumos pagal saltini

2013 metų  III ketvirčio finansinės atskaitomybės ataskaitos

2013 m. III ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltini 2013-09

Finansinės būklės ataskaita pagal 2013-09 duomenis

veiklos rezultatu ataskaita pagal 2013-09 duomenis

2013 metų  II ketvirčio finansinės atskaitomybės ataskaitos

2013-06 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį 2013-06

Finansinės buklės ataskaita 2013 m. 06

Veiklos rezultatų ataskaita 2013 06

 

2013 metų  I ketvirčio finansinės atskaitomybės ataskaitos

2013 m. I-o ketv. Fin, atskaitomybės aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį 2013 m. I-o ketv.

Finansinės buklės ataskaita 2013 m. I-o ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2013 m. I-o ketvirčio

2012 metų finansinės atskaitomybės ataskaitos

Finansavimo sumos pagal saltini

Finansinės bukles ataskaita 2012 m

Grynojo turto pokyčio ataskaita 2012 m

Pinigų srautų ataskait 2012 m

Veiklos rezultatų ataskaita 2012 m

Aiškinamasis raštas 2012 m.

2012 m. III ketvirčio ataskaitos

Finansinės buklės ataskaita 2012-09-30 duomenimis

Veiklos rezultatu ataskaita 2012-09-30 duomenimis

Finansavimo sumos pagal šaltini 2012-09-30

Finansinių atsakaitų aiškinamsis raštas 2012-09-30

2012 m. II ketvirčio ataskaitos

Finasinės būklės ataskaita 2012.06.30

Veiklos rezultatų ataskaita 2012.06.30

Finasavimo sumos pagal šaltinius 20-jo VSAFAS

2012 I pusmečio finasinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2012.birželio 30 d. (Forma Nr.2)

Įmokų ataskaita Nr.1

Mokėtinų ir gautinų sumų forma (Forma Nr. 4)

B11 forma (Informacija apie darbo užmokesčio įvykdymą)

Pažyma apie likučius

2012 m. I ketvirčio ataskaitos

 

Aiškinamasis raštas 2012 I ketv.

Finasavimo sumos pagal šaltinį

Veiklos rezultatų ataskaita 2012 I ketv.

Finansinės_buklės_ataskaita_2012 03 31

Informacija apie įstaigos kitas lėšas

B-4 SADM forma

2011 metų Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2011 metų finasinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2011 metų finasinės ataskaitos

2011 m. I ketvirčio finansinės atskaitomybės ataskaitos aiškinamasis raštas (.doc)

2011 m. II ketvirčio finansinės atskaitomybės ataskaita (.xls)

2011 m. I pusmečio finansinės atskaitomybės ataskaitos aiškinamasis raštas (.doc)

2010 m. metinė finansinės atskaitomybės ataskaita (.xls)

2010 m. metinės finansinės atskaitomybės ataskaitos aiškinamasis raštas (.doc)

2011 m. I ketvirčio finansinės atskaitomybės ataskaita (.xls)

Comments are closed.