Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Biudžeto vykdymo ataskaitu rinkinys 2019 m. rugpjūčio 31 d. duomenimis

BVA 2019 I pusm rinkinys

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2019 m. I-ą ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2018 m.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2018 m. III-o ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio 2018 m. III-o ketv. aiškinamasis raštas

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2018 m. II-ą ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2018 m. I-ą ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2017 m.

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2017 m. III-ą ketvirtį

Biudžeto vykdymo ataskaita 2017 m. II-as ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaita 2017 m. I-as ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2016 m.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2016 m. III-as ketv. 

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2016 m. II-as ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2016 m. I-as ketv.

Biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitų rinkinys 2015 m.

Biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos už 2015 III ketv.

BVA už 2015 II ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2015 m. I-as ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2014 m.

2014 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo atsakaitos

Biudžetų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2014-06 mėn.

Finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2014-06 mėn. ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų 2014-06 mėn. ataskaita

2014 m. II ketv. biudžeto išl. sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas

2014 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo atsakaitos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2014-03

Finansinės nuomos ir pirkimo išsimoketinai įsipareigojimų ataskaita 2014-03

Biudžetinių įsatigų pajamų įmokų į biudžetą skiriamų programoms finansuoti

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2014-03

2014 m. I-o ketv. biudž. išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas

2013 m biudžeto vykdymo atsakaitos

Biudžeto išlaidu samatos vykdymo 2013 m ataskaita

Valstybes biudzeto islaidu samatos įvykdymo ataskaita

Pajamų įmoku į biudžetą skiriamų programoms finansuoti 2013 m ataskaita

Finansines nuomos ir pirkimo išsimoketinai įsipareigojimų 2013 ataskaita

Darbo uzmokestis už 2013 m

2013 m biudžeto vykdymo samatos vykdymo aiskinamasis raštas

2013m  III ketv. biudžetu išlaidu sąmatos aiškinamasis raštas

Biudžeto vykdymo sąmatos ataskaita 2013-09

DU 2013-09———–

2013 m. I-o pusmečio aiškinamasis raštas

FIN-02

Pajamų įmokų i biudžeta programoms finansuoti ataskaita 2013-06

Pažyma del finansavimo sumu 2013-06

2013 I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

Biudžeto vykdymo ataskaita

BVA 2013 m. I-o ketvirčio aiškinamasis raštas

Finansavimo sumų pažyma

Forma Nr.3-lizingas

Įmokos į biudžetą (Forma Nr.1)

2012 biudžeto vykdymo ataskaitos

Imoku ataskaita 2012 m

Pažyma apie finansavimo sumas 2012 m

Biudžeto vykdymo sąmatos ataskaita 2012 m.

BVA aiškinamasis raštas 2012 m

 

2012 m. III ketvirčio ataskaitos

2012 m III-o ketv. biudžeto islaidų aiškinamasis raštas

Apie likučius sąskaitose 2012-09-30

Informacija apie darbo užmokesčio vykdymą 2012-09-30

Išlaidų sąmatos vykdymo 2012-09-30 ataskaita

Moketinų ir gautinų sumų 2012-09-30 ataskaita

Pažyma apie kitas paslauugas

Strateginio veiklos palno vykdymo 2012 m. III-čio ketv. ataskaita

———–

Aiškinamasis raštas 2012 m. I ketv.

Forma B4

Forma Nr.2 – 2012 I ketv.

2010 m. veiklos ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita (2011 09 30)

Aiškinamas veiklos rezultatų raštas (2011 09 30)

B-4 SADM 11.09.30

Forma 4 mok_t.ir gauti s.

Forma Nr.1_mok_

Forma Nr.2 (FIN-02 patvirtinta)

Forma Nr3 lizingas

Comments are closed.