Vadovo metinės veiklos užduotys

PANEVĖŽIO APSKRITIES GESTŲ KALBOS VERTĖJŲ CENTRO
DIREKTORĖS SANDROS KEMERAITIENĖS
2018 m. metinės veiklos užduotys

1. Įgyvendinti 2018 m. Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centro veiklos plano  priemones.
2. Užtikrinti vertimo paslaugų prieinamumą ir kokybę, stiprinant žmogiškuosius išteklius
3. Tobulinti profesinę kompetenciją.

Comments are closed.