Teisinė informacija

Neįgaliųjų teisių konvencija ir Neįgaliųjų teisių konvencijos fakultatyvus protokolas

 2010 m. SADM  įsakymas „Dėl socialinį darbą dirbančių darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo pakeitimo“

 2010 m. LRV nutarimo redakcija „Dėl nacionalinės neigaliųjų socialinės integracijos 2010 – 2012 m. programos patvirtinimo“

 2010 m. SADM  įsakymas „Dėl socialinį darbą dirbančių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“

2010 m. „Dėl nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2003 – 2012 m. programos pakeitimo“

  2010 – 2012 m. „Neįgaliųjų programos įgyvendinimo priemonių planas“

2009 m. LRV nutarimas „Dėl lietuvių Gestų kalbos vartojimo ir vertėjų paslaugų teikimo 2009 – 2012 m. programos patvirtinimo“

 2007 m. SMM įsakymas „Dėl dvikalbinio kurčiųjų ugdymo sampratos patvirtinimo“

 2005 m. LRV nutarimas „Dėl lietuvių Gestų kalbos vartojimo ir vertėjų paslaugų teikimo 2005 – 2008 m. programos patvirtinimo“

  2004 m. programos įgyvendinimo priedas

2004 m. „Dėl valstybinės gestų kalbos vartojimo programos 2004 m. įgyvendinimo“

2002 m. LRV nutarimas „Dėl nacionalinės žmonių su negalia socialinės integracijos“. 2003 – 2012 m. programos patvirtinimo 

 1998 m. „Dėl valstybinės gestų kalbos programos patvirtinimo“

1995 m. LRV nutarimas „Dėl kurčiųjų gestų kalbos pripažinimo“

 1991 m. LR Neigaliųjų socialinės integracijos įstatymas (2005 m. redakcija)

Comments are closed.