Apie mus

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 20 d. nutarimą Nr. 172 „Dėl sutikimo reorganizuoti apskričių gestų kalbos vertėjų centrus“ bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 20 d. nutarimą Nr. 173 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 627 „Dėl įgaliojimų suteikimo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai įgyvendinti kai kurių biudžetinių įstaigų savininko teises ir pareigas“ pakeitimo“ ir vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. A1-221 „Dėl Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus apskričių gestų kalbos vertėjų centrų reorganizavimo ir jų reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“.

Nuo šių, 2019 metų rugsėjo 1 dienos, Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio apskričių gestų kalbos vertėjų centrai bus prijungti prie Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centro, jį pervadinant į Lietuvių gestų kalbos vertimo centrą. Po pertvarkos Lietuvių gestų kalbos vertimo centro savininko teises ir pareigas įgyvendins Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Po prijungimo, Vilniaus, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių gestų kalbos vertėjų centrai taps Lietuvių gestų kalbos vertimo centro teritoriniais skyriais.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a:

1. Sutikti, kad Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centrai būtų reorganizuojami jungimo būdu, juos prijungiant prie Kauno apskrities Gestų kalbos vertėjų centro, kuriam pereitų visos Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centro teisės ir pareigos.

Nuo rugsėjo 1 dienos atskirų gestų kalbos vertėjų centrų nebelieka – veiks vienas Lietuvių gestų kalbos vertimo centras, kuris apjungs visus Lietuvos vertėjų centrus.

Balandžio 18 d. Kaune, Vytauto Didžiojo Universitete vyko seminaras „Patobulinti apdorojimo įgūdžiai: veiksmingi gestų ir šnekamosios kalbos vertimai“. Seminarą vedė Pasaulinės gestų kalbos vertėjų asociacijos (WASLI) prezidentė Debra Russell.

Balandžio 17 dieną, LR Seime, vyko konferencija „Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos 10-mečio atspalviai“.

Š.m. balandžio 10 d.  „Cido“ arenoje vyko renginys „Visiems vienodai teisinga Lietuva“ su Ingrida Šimonyte. Renginys buvo verčiamas ir į lietuvių gestų kalbą.

(nuotrauka M. Mikulėno )

Atsitikus nelaimei galima išsikviesti pagalbą 112!

Nesvarbu, ar laimingi buvo metai,
Jau viską palikot praeity.
Linkime visiems stiprybės, meilės, sėkmės, gražių, linksmų šventų Kalėdų ir ateinančių Naujųjų metų.

Sveikina Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centro kolektyvas.

Gruodžio 5 d. LR Seime vyko projektas „Viena diena su Seimo nariu“. Kurtieji turėjo galimybę susipažinti su LR Seimu, Seimo nario darbu, stebėjo plenarinį posėdį ir komiteto darbą. Dalyvavo Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centro vertėjos Monika Ladukaitė ir Rasa Motekaitienė.

   

  

Vertimas Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės – Bitės viešojoje bibliotekoje, vyko pokalbis-diskusija “Tolerantiškas jaunuolis – koks jis?“

     Spalio 27 d., Klaipėdoje, vyko nuotaikingas, jau trečiasis konkursas „Super miestas“. Konkurse dalyvavo komandos iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio miestų, kurias sudarė gestų kalbos vertėjų centrų, kurčiųjų reabilitacijos centrų ir bendruomenės atstovai. Kartu su komandomis atvyko ir gausus palaikančiųjų būrys. Komandos turėjo pristatyti savo miestą, atlikti įvairias užduotis.

    Panevėžio miesto komanda, šiame konkurse užėmė I-ąją vietą.

    Ačiū visiems kas palaikė ir džiaugėsi mūsų pergale kartu!!!

Š.m. rugpjūčio 24 d., LR Seime vyko konferencija „Lietuvos kurčiųjų draugijos 80 – metis: žvilgsniai į praeities, dabarties ir ateities iššūkius bei galimybes“. Vertėjų komandą papildė ir Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centro vertėjos Indrė ir Simona.

Mokslo ir žinių diena Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje

  

Su pavasariu! Pavasaris dovanoja pačią gražiausią šventę – Velykas. Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centro kolektyvas sveikina visus visus su artėjančia švente. Tegul kiekvienus namus aplanko šviesa, laimė, džiaugsmas, sveikata, santarvė. Skaidrių, gražių minčių, sėkmingų darbų. Linksmų, gražių Šv. Velykų!!!

Kovo 24 d. Kaune, Vytauto Didžiojo Universitete, vyko LKD 80-mečio jubiliejaus šventė. Šventėje dalyvavo ir sveikinimo kalbas sakė garbingi svečiai, įvairių organizacijų atstovai ir kurčiųjų bendruomenės nariai. Renginio metu, vertimas vyko ne tik į lietuvių gestų kalbą, bet ir į tarptautinę gestų kalbą. Šventėje vertė ir mūsų vertėjos Simona Ivanovaitė-Visockienė, Birutė Šimkienė, Monika Ladukaitė

2017.10.18. vyko Lietuvos gestų kalbos vertėjų centrų vadovų dalykiškas susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministru Linu Kukuraičiu, kuriame buvo aptarta esama situacija ir tolimesnės veiklos perspektyvos.

Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centras nuoširdžiai sveikina visus su Tarptautine Kurčiųjų diena. Linkime siekti savo tikslų, nepasiduoti ir nepalūžti siekiant Jūsų gyvenimo gerovės!!!

Jūsų patogumui nuo 17 val. iki 19 val. galite užsisakyti

vertimo paslaugas ir šiuo telefono numeriu:  867240212

Studentų su negalia apklausa

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įgyvendindamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vidaus audito rekomendacijas, atlieka Finansinės paramos neįgaliems studentams teikimo tyrimą. Tyrimas skirtas finasinės paramos studijuojantiems neįgaliesiems mechanizmo tobulinimui. Tam tikslui parengėme apklausos anketą. Anketos anoniminės. Apklausa vykdoma iki spalio 31 d.

Nuorodą į elektroninę apklausos anketą: www.manoapklausa.lt/apklausa/927839807/

Šviečiamieji seminarai

Pagal laimėtą konkursą Surdologijos centras organizuoja šviečiamuosius seminarus,dėl to prašome jūs pagal galimybę paviešinti mūsų organizuojamų seminarų datas.

Kviečiame į 16-ąjį Pasaulio Kurčiųjų Magijos festivalį!!!

Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centras sveikina Lietuvos Valstybės atkūrimo proga. Sveikinimą taip pat galite pažiūrėti su titrais (pasirinkti nustatymuose).

Gerbiamieji,

Nuoširdžiai sveikiname Jus Lietuvos Valstybės atkūrimo proga – Vasario 16-ąja. Valstybė stipri tiek, kiek yra stiprūs jos žmonės, jų kultūra bei tikėjimas. Stiprinkime Valstybę kasdieniais darbais, meile ir tvirtu tikėjimu Lietuvos ateitimi. Rūpinkimės, saugokime ir mylėkime.

Gestų kalbos vartotojų (asmenų su klausos negalia) dėmesiui!

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pavedimu vykdo anoniminę anketinę apklausą. Maloniai prašome asmenų su klausos negalia, kurie naudojasi gestų kalbos vertimo paslaugomis ir asmenų, kuriems yra svarbi gestų kalba prieinama pagalba nelaimės atveju, užpildyti šią anketąhttp://www.manoapklausa.lt/apklausa/751818841/1/ , pažymint langelius su reikiamu atsakymu. Anketos gale spauskite mygtuką „Tęsti“, ir Jūsų apklausa bus baigta. Anketas galima bus pildyti iki 2016 m. kovo 1 d. Atsakant į dalį klausimų, prie kurių yra žyma “keli galimi atsakymai” bus galima pažymėti kelis Jums tinkamus atsakymų variantus.  Garantuojame Jūsų pateiktos informacijos konfidencialumą ir anonimiškumą. Anketa anoniminė. Iš vieno kompiuterio anketą galimą bus pildyti vieną kartą. Apklausa vykdoma siekiant išanalizuoti ir įvertinti: 5 apskričių gestų kalbos vertėjų centrų teikiamų paslaugų prieinamumą,  poreikį organizuoti visą parą prieinamą vertimą ypatingais atvejais bei išgryninti kurčiųjų bendruomenės poreikius ir lūkesčius gestų kalbos vertimo paslaugų organizavimui. Jūsų patogumui galite pasinaudoti anketos klausimų bei atsakymų variantų vertimu į gestų kalbą, galite pasirinkti vieną iš būdų: I būdas: paspaudę šią nuorodą http://www.ndt.lt/gestu-programa/gertu-kalbos-vartotoju-anketos-pildymas/  pamatysite visų klausimų vertimo į gestų kalbą vaizdo klipus. II būdas: atsiusiuskite ar atidarykite tiesiogiai pristatymą MS Powerpoint programa pagal šią instrukciją:

  1. Atidarykite pristatymą paspaudus čia: http://www.ndt.lt/gestu-programa/gertu-kalbos-vartotoju-anketos-pildymas/klausimu-vertimas-i-gestu-kalba/ , jei atsiranda tekstas „Enable editing“ ar kitas kompiuterio saugos pranešimas, patvirtinkite šio dokumento patikimumą;
  2. Paleiskite demonstraciją (F5 mygtukas);
  3. Kiekviename pristatymo lape paspaudus ant juodo laukelio pasileis vertimo gestais vaizdas.

Iškilus klausimams ar neaiškumams, prašome kreiptis į Mariją Oleškevičienę,  Marija.oleskeviciene@ndt.lt,  tel. 8 5 2394424.     Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centras (toliau – Centras), biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos biudžeto. Centras įsteigtas  2004 m. gruodžio 16 d., vykdant valstybinę gestų kalbos vartojimo programą. Nuo 2010-07-01 panaikinus Lietuvoje apskričių viršininkų administracijas, Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centro  savininko teisės ir pareigos perduotos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Nuo 2010 m. liepos 1 d. Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centras teikia vertimo paslaugas Panevėžio ir Utenos apskrityse gyvenantiems kurtiesiems. Panevėžio ir Utenos apskrityse gyvena per 900 asmenų, turinčių klausos negalią. Dauguma jų, negali naudotis girdintiems prieinama informacija ir bendrauti su girdinčiaisiais visuomenės nariais, nes techninėmis priemonėmis nepavyksta reabilituoti klausos, o neturintieji klausos sutrikimų nemoka lietuvių gestų kalbos. Šios priežastys lemia kurčiųjų socialinę izoliaciją, nekonkurencingumą darbo rinkoje, nes kurtieji negali įprastomis sąlygomis įgyti profesijos, įsidarbinti ir dirbti, savarankiškai spręsti iškilusių buitinių bei asmeninių problemų. Centras, vykdydamas jam priskirtus uždavinius, teikia, tobulina ir plečia gestų kalbos vertimo paslaugas  Panevėžio apskrities kurčiųjų bendruomenei ir visai visuomenei tuo užtikrindamas abipusį informacijos prieinamumą. Kurtiesiems ir neprigirdintiesiems asmenims  sudarytos sąlygos minėtą paslaugą gauti gyvenamojoje vietoje. Siekiama optimaliai patenkinti Panevėžio ir Utenos apskričių vertimo paslaugų gavėjų poreikius bei užtikrinti vertimo paslaugų profesionalumą. Didėja teikiamų gestų kalbos vertimo paslaugų apimtys, gerėja jų kokybė bei plečiasi paslaugų teikimo teritorija. Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centras  skatins, rems ir sudarys sąlygas tirti lietuvių gestų kalbą, puoselėti bei kurti ir saugoti kurčiųjų tradicijas ir kultūrą.

Comments are closed.