Apie mus

Jūsų patogumui nuo 17 val. iki 20 val. galite užsisakyti

vertimo paslaugas ir šiuo telefono numeriu:  867240212

Studentų su negalia apklausa

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įgyvendindamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vidaus audito rekomendacijas, atlieka Finansinės paramos neįgaliems studentams teikimo tyrimą. Tyrimas skirtas finasinės paramos studijuojantiems neįgaliesiems mechanizmo tobulinimui. Tam tikslui parengėme apklausos anketą. Anketos anoniminės. Apklausa vykdoma iki spalio 31 d.

Nuorodą į elektroninę apklausos anketą: www.manoapklausa.lt/apklausa/927839807/

Šviečiamieji seminarai

Pagal laimėtą konkursą Surdologijos centras organizuoja šviečiamuosius seminarus,dėl to prašome jūs pagal galimybę paviešinti mūsų organizuojamų seminarų datas.

Kviečiame į 16-ąjį Pasaulio Kurčiųjų Magijos festivalį!!!

Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centras sveikina Lietuvos Valstybės atkūrimo proga. Sveikinimą taip pat galite pažiūrėti su titrais (pasirinkti nustatymuose).

Gerbiamieji,

Nuoširdžiai sveikiname Jus Lietuvos Valstybės atkūrimo proga – Vasario 16-ąja. Valstybė stipri tiek, kiek yra stiprūs jos žmonės, jų kultūra bei tikėjimas. Stiprinkime Valstybę kasdieniais darbais, meile ir tvirtu tikėjimu Lietuvos ateitimi. Rūpinkimės, saugokime ir mylėkime.

Gestų kalbos vartotojų (asmenų su klausos negalia) dėmesiui!

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pavedimu vykdo anoniminę anketinę apklausą. Maloniai prašome asmenų su klausos negalia, kurie naudojasi gestų kalbos vertimo paslaugomis ir asmenų, kuriems yra svarbi gestų kalba prieinama pagalba nelaimės atveju, užpildyti šią anketąhttp://www.manoapklausa.lt/apklausa/751818841/1/ , pažymint langelius su reikiamu atsakymu. Anketos gale spauskite mygtuką „Tęsti“, ir Jūsų apklausa bus baigta. Anketas galima bus pildyti iki 2016 m. kovo 1 d. Atsakant į dalį klausimų, prie kurių yra žyma “keli galimi atsakymai” bus galima pažymėti kelis Jums tinkamus atsakymų variantus.  Garantuojame Jūsų pateiktos informacijos konfidencialumą ir anonimiškumą. Anketa anoniminė. Iš vieno kompiuterio anketą galimą bus pildyti vieną kartą. Apklausa vykdoma siekiant išanalizuoti ir įvertinti: 5 apskričių gestų kalbos vertėjų centrų teikiamų paslaugų prieinamumą,  poreikį organizuoti visą parą prieinamą vertimą ypatingais atvejais bei išgryninti kurčiųjų bendruomenės poreikius ir lūkesčius gestų kalbos vertimo paslaugų organizavimui. Jūsų patogumui galite pasinaudoti anketos klausimų bei atsakymų variantų vertimu į gestų kalbą, galite pasirinkti vieną iš būdų: I būdas: paspaudę šią nuorodą http://www.ndt.lt/gestu-programa/gertu-kalbos-vartotoju-anketos-pildymas/  pamatysite visų klausimų vertimo į gestų kalbą vaizdo klipus. II būdas: atsiusiuskite ar atidarykite tiesiogiai pristatymą MS Powerpoint programa pagal šią instrukciją:

  1. Atidarykite pristatymą paspaudus čia: http://www.ndt.lt/gestu-programa/gertu-kalbos-vartotoju-anketos-pildymas/klausimu-vertimas-i-gestu-kalba/ , jei atsiranda tekstas „Enable editing“ ar kitas kompiuterio saugos pranešimas, patvirtinkite šio dokumento patikimumą;
  2. Paleiskite demonstraciją (F5 mygtukas);
  3. Kiekviename pristatymo lape paspaudus ant juodo laukelio pasileis vertimo gestais vaizdas.

Iškilus klausimams ar neaiškumams, prašome kreiptis į Mariją Oleškevičienę,  Marija.oleskeviciene@ndt.lt,  tel. 8 5 2394424.     Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centras (toliau – Centras), biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos biudžeto. Centras įsteigtas  2004 m. gruodžio 16 d., vykdant valstybinę gestų kalbos vartojimo programą. Nuo 2010-07-01 panaikinus Lietuvoje apskričių viršininkų administracijas, Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centro  savininko teisės ir pareigos perduotos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Nuo 2010 m. liepos 1 d. Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centras teikia vertimo paslaugas Panevėžio ir Utenos apskrityse gyvenantiems kurtiesiems. Panevėžio ir Utenos apskrityse gyvena per 900 asmenų, turinčių klausos negalią. Dauguma jų, negali naudotis girdintiems prieinama informacija ir bendrauti su girdinčiaisiais visuomenės nariais, nes techninėmis priemonėmis nepavyksta reabilituoti klausos, o neturintieji klausos sutrikimų nemoka lietuvių gestų kalbos. Šios priežastys lemia kurčiųjų socialinę izoliaciją, nekonkurencingumą darbo rinkoje, nes kurtieji negali įprastomis sąlygomis įgyti profesijos, įsidarbinti ir dirbti, savarankiškai spręsti iškilusių buitinių bei asmeninių problemų. Centras, vykdydamas jam priskirtus uždavinius, teikia, tobulina ir plečia gestų kalbos vertimo paslaugas  Panevėžio apskrities kurčiųjų bendruomenei ir visai visuomenei tuo užtikrindamas abipusį informacijos prieinamumą. Kurtiesiems ir neprigirdintiesiems asmenims  sudarytos sąlygos minėtą paslaugą gauti gyvenamojoje vietoje. Siekiama optimaliai patenkinti Panevėžio ir Utenos apskričių vertimo paslaugų gavėjų poreikius bei užtikrinti vertimo paslaugų profesionalumą. Didėja teikiamų gestų kalbos vertimo paslaugų apimtys, gerėja jų kokybė bei plečiasi paslaugų teikimo teritorija. Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centras  skatins, rems ir sudarys sąlygas tirti lietuvių gestų kalbą, puoselėti bei kurti ir saugoti kurčiųjų tradicijas ir kultūrą.

Comments are closed.